Select Page
ANUNŢ DE MEDIU

TERAPIA S.A., titular al proiectului “Extindere corp depozitare produse farmaceutice (C17) şi organizare de şantier”, propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii, nr. 124, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Extindere corp depozitare produse farmaceutice (C17) şi organizare de şantier”, propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii, nr. 124, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, în zilele de luni – vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiecul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj.

Top